ΟΜΑΔΕΣ

1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Απρίλιος 2011
MAGIC Bowl Polis / Pafos

*****

2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Μάρτιος 2012
COCKATOOS Bowling Center / Pafos

*****

3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Μάρτιος 2013
ROCK N BOWL Bowling Center / Larnaca

*****

4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Μάρτιος 2014
ROCK N BOWL Bowling Center / Larnaca

*****

5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Μάρτιος 2015
ROCK N BOWL Bowling Center / Larnaca

*****

6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Μάρτιος 2016
ROCK N BOWL Bowling Center / Larnaca

*****

7ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Απρίλιος 2017
ROCK N BOWL Bowling Center / Larnaca

*****

8ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ – Σεπτέμβριος 2018
ROCK N BOWL Bowling Center / Larnaca

*****

??????????????????????

Powered by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s